SELAMAT DATANG KE HALAMAN BLOG RASMI PPSK [PPM-006-03-22032013]

Tuesday, 30 September 2014

[Siri 6] Pengisahan Sejarah Kelantan : Raja Mas Aria di Gunung / Sultan Baki Syah 1362-1418

Pendahuluan
Pada [Siri 5] telah kami kisahkan tentang Raja Bharubhasa. Membaca namanya terasa agak janggal kerana ia seolah-olah bukan nama biasa orang Melayu tetapi lebih kepada nama gelaran orang-orang Parsi. Bagaimanapun itu adalah nama beliau sebelum menukar nama kepada Sultan Mahmud yang identik kepada Islam.

Dalam carta salasilah Raja-Raja Kelantan, beliau telah meninggalkan empat orang zuriat iaitu:
  • Raja Mas Aria di Gunung / Sultan Baki Shah. Raja Chermin 1362-1418
  • Sultan Muhammad Tahir, Raja Ligor
  • Sultan Ibrahim
  • Dewi Nareswari / Siti Zubaidah (Puteri Saadong II)
Raja Mas Aria di Gunung adalah pewaris kepada Kerajaan Chermin pengganti kepada beliau. Sultan Muhammd Tahir pula telah diangkat menjadi Raja Ligor seterusnya menurunkan waris zuriat Kesultanan Patani hingga 1651. Sultan Ibrahim telah ditabal menjadi Sultan Kedah dan merupakan lelulur Kesultanan Kedah hingga pada hari ini. Puteri Tunggal beliau bernama Dewi Nareswari juga dikenali sebagai Siti Zubaidah tetapi puteri ini lebih terkenal dengan gelaran Puteri Saadong yang kedua, beliau telah dikahwinkan dengan Raja Champa. 

Raja Mas Aria di Gunung
Sumber sejarah menytakan beliau mempunyai beberapa gelaran antaranya Raden Mas Pamari, Raja Tanjungpura, Sultan Baki Syah, Maharaja Kumara, Raja Kariksan, Raja Chermin. Pastinya ia menjadi sulit untuk memastikan kisah sebenar tentang beliau. Namun, para pengkaji tidak pernah jemu untuk memecahkan kebuntuan mengenai beliau.

Royal Ark.net menyatakan bahawa sebelum ditabalkan menjadi Sultan Mamud/Raja Bharubahasa, nama beliau adalah Raja Mas Aria di Gunung juga digelar sebagai Raden Mas Pamari, beliau telah dilantik sebagai Raja Tanjungpura. Setelah kemangkatan bapanya itu, beliau telah ditabalkan sebagai Raja Chermin dengan gelaran Sultan Baki Syah  pada 1362.

Pada masa pemerintahan beliau, Kelantan yang dikenali sebagai Chermin berada dalam keadaan aman dengan perlindungan daripada Empayar Majapahit. Pemerintahan beliau juga mempunyai hubungan yang rapat dengan Kerajaan Champa.

Dalam keadaan aman ini, Islam telah berkembang dengan pesat yang pada waktu itu giat digerakkan oleh bapa saudaranya iaitu Sayyid Hussien Jamadil Qubra. Pada masa ini juga, Kerajaan Melaku baru dibentuk oleh Parameswara pada tahun 1400*.

Perkembangan Islam
Peranan Sayyid Hussien ini amat besar kerana beliau adalah seorang yang berpengaruh setidak-tidaknya hampir keseluruh Benua Asia memandangkan beliau adalah waris Kesultanan India dan telah berasimilasi di Champa, Pasai dan Semenanjung.

Pengaruh Islam di Kelantan berkembang semenjak Sayyid Hussien berkahwin dengan adik kepada Sultan Mahmud iaitu Puteri Linang Cahaya dan ini telah membuatkan beliau menjadikan Chermin sebagai pusat perantaraan kegiatan dakwah beliau antara Champa dan juga Sumatera. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga berkompromi dalam perkembangan ini.

Sayyid Hussien disebut telah berkahwin dengan puteri dari Kesultanan Kelantan dan juga Kesultanan Champa membuatkan beliau makin bertambah berpengaruh dalam Kesultanan Nusantara. Adalah juga dipercayai ketika zaman Sultan Baki Syah ini, putera raja dalam Empayar Majapahit banyak dihantar ke Kota Majapahit di Jawa untuk mendalami ilmu pengetahuan di sana serta menjadi peneman kepada putera puteri Maharaja Majapahit.

Kemungkinan juga, raja-raja dalam Empayar Majapahit ini dilantik sebagai pembesar kerjaaan yang memerlukan mereka berada sekitar Pulau Jawa. Peranan pemerintahan pula dijalankan oleh waris-waris yang berkaliber seperti Sayyid Hussien ini hingga Sultan Baki Syah telah mengahwinkan Puteri Selindung Bulan dengan bapa saudaranya itu.

Perkara-perkara sebegini mendorong kepada perkembangan Islam dan sedikit sebanyak ia juga menjadi ikutan kepada kerajaan setempat seperti Melaka dan Kedah.

Zuriat
Sultan Baki Shah meninggalkan tiga orang zuriat iaitu:

  • Raja Sodik Muhammad / Sultan Sodik Maulana, Raja Kelantan 1418-1429
  • Puteri Selindung Bulan 
  • Raja Kemas Jiwa / Sultan Iskandar Syah, Raja Kelantan 1429-1467
Genealogy Majapahit ... Lihat Ratu Suhita 1429-1477 sejarahnya tehenti disitu.. namun ia permulaan di Kelantan

Kesimpulan
Semasa Sultan Baki Syah memerintah Chermin, keadaan pada masa itu sungguh aman tanpa ancaman yang jelas daripada Siam kerana kekuasaan Majapahit pada masa itu. Apa yang jelas adalah peranan Majapahit yang superior di Rantau Asia Tenggara telah menyumbang perkembangan Islam yang jelas di rantau ini. Ia sering dikunjungi oleh para pedagang dari Timur dan Barat. Islam juga berkembang luas hingga ke China pada waktu itu.

Namun, pada waktu ini juga, Majapahit mula mengalami perubahan politik kerana perbutan kuasa dikalangan kerabat kerajaan tersebut, hingga mencetuskan bibit perprcahan Empayar yang gah ini.


*Saat ini terdapat dapatan baru bahawa Melaka telah wujud seawal tahun 1200 lagi. Artikel ini ditulis berdasarkan kepada dapatan yang telah diperakui mengenai tahun penubuhan Melaka. 

Wallahualam bis'sawab


Artikel ini dihasilkan berdasarkan kepada pembacaan penulis, disarankan agar para pembaca membuat penelitian lebih terperinci berdasarkan sumber-sumber primer. Artikel ini sekadar pengisahan sejarah Raja-Raja Kelantan dan ia tidak lebih dari itu. Sila rujuk link di bawah untuk melihat carta salasilah Raja-Raja Kelantan.

Rujukan :

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...