SELAMAT DATANG KE HALAMAN BLOG RASMI PPSK [PPM-006-03-22032013]

Wednesday, 3 September 2014

Tokoh Pengarang Kelantan : Abdullah Mohamed (NAKULA)

Abdullah bin Mohamed (NAKULA)

Pengkaji sejarah Ketamadunan Melayu downstream pasti mengenali nama NAKULA berdasarkan hasil pengkajian dan penulisan beliau mengenai sejarah lama Kelantan terutama berkenaan Sriwijaya. Hasil penulisan beliau juga menjadi rujukan utama Persatuan Pencinta Sejarah Kelantan berkenaan sejarah purba Kelantan. 

Hasil penulisan beliau juga menjadi rujukan utama kepada pengkaji sejarah Asia Tenggara kerana teori beliau juga menarik dan tidak boleh disangkal. Begitulah kesan pengkajian dan penulisan beliau dalam bidang sejarah. Namun, carian mengenai beliau amat sedikit sekali, dan boleh dikatakan hampir tidak dijumpai. 

Kami terpanggil untuk mengetengahkan ketokohan beliau dalam bidang penulisan dan pengkajian memandangkan kebanyakkan buku dan artikel beliau lebih kepada penghuraian fakta dan bukan karya fiksyen. 

Profil
Beliau dilahirkan pada tahun 1931 di Kampung Kubang Pasu, Kota Bharu, Kelantan dan diberi nama sebagai Abdullah bin Mohamed. Beliau menuntut di beberapa sekolah antaranya:

 • Sekolah Rendah di Madrasah Muhammadiah anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan (MAIK)
 • Sekolah Menengah Arab Madrasah Jame’ Merbau
 • Sekolah Menengah Arab Madrasatul-Islah, Kota Bharu
 • Sekolah Menengah Muahad Al-Muhammadi, Kota Bharu

Setelah tamat belajar, beliau telah memulakan khidmat sebagai guru pada 1956 di Maktab Sultan Ismail, Kota Bharu. Seterusnya beliau terus mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dengan menjadi Guru Agama Sekolah Rendah sekitar Kelantan dari tahun  1962-1985.

Dalam masa beliau berkhidmat sebagai guru, beliau amat berminat mengkaji dan menulis seperti mana yang kita ketahui hari ini.

Pengkaji 
Segala-galanya bermula dari hobi membaca dari situlah bermulanya proses research secara harafiahnya  bermaksud mencari semula atau mengenal pasti yang diistilahkan sebagai mengkaji. Saudara Abdullah disebut sebagai seorang yang suka membaca, kemudian beliau menyelidik, mengkaji dan akhirnya menulis. Begitulah asas bagaimana beliau menghasilkan buku-buku sejarah Kelantan.

Pada asasnya, sejarah bukan subjek besar beliau, kerana tumpuan utama beliau adalah untuk mengkaji dan megenal alam seterusnya mendekatkan diri dengan Allah s.w.t. Beliau juga giat mengkaji cabang-cabang ilmu lain seperti politik, agama, falsafah, jiwa dan astronomi.

Beliau juga telah banyak menulis artikel dan esei mengenai agama Islam, politik, falsafah, sejarah, astronomi dan kebudayaan dan ianya telah disiarkan dalam majalah tempatan ketika itu sepertiMajalah Pengasuh, Majalah Kelantan, dan Mastika. Hasil penulisan beliau juga telah disiarkan oleh akhbar tempatan yang popular waktu itu seperti Warta Negara, Utusan Melayu dan Utusan Zaman. Selain itu, penulisan beliau juga telah disiarkan dalam beberapa jurnal antaranya Jurnal Persatuan Sejarah Kelantan dan lain-lain lagi.

Dari tahun 1956 hingga 1985, beliau telah menerbitkan sebanyak 7 buah buku umum berkenaan dengan ekonomi, agama, astronomi dan falsafah, dan kira-kira 14 buah buku teks sekolah mengenai pengajian agama Islam dan Sejarah Islam.

Disamping itu, beliau telah menulis sebanyak 30 buah lagi buku dalam pelbagai bidang terutama sejarah, namun ia masih belum dicetak. Sehingga 1985 pada usia 54 tahun, beliau masih lagi aktif dengan pengkajian dan penulisan mengenai sejarah dan budaya Kelantan.

Berikut adalah antara buku-buku yang dihasilkan oleh Nakula.
 1. Sejarah hidup Nabi Muhammad (s.a.w.) / oleh Abdullah bin Mohamed (Nakula), Publisher : Pustaka Dian, Year : 1959
 2. Islamic architecture – application in Malaysia : (Senibina Islam – aplikasi di Malaysia) / by Abdullah bin Mohamed (Nakula)
 3. Bentuk-bentuk bangunan masjid kunci memahami kebudayaan melayu / oleh Abdullah B. Mohamed (Nakula) Publisher : Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan , Year : 1978
 4. Falsafah politik moden / oleh Abdullah bin Mohamed (Nakula) Publisher : Pustaka Dian Press , Year : 1959
 5. Sejarah hidup Nabi Muhammad (s.a.w.) / oleh Abdullah bin Mohammad (Nakula) Publisher : Pustaka Dian Press ,Year : 1959
 6. Pengantar kepada hukum-hukum Islam / oleh Abdullah bin Mohamed (Nakula) Publisher : Pustaka Dian Press , Year : 1959
 7. Sejarah Islam : mengandungi riwayat hidup Muhammad (s.a.w.) oleh Abdullah bin Mohamed (Nakula) Publisher : Pustaka Aman Press ,Year : 1960
 8. Sejarah Islam / oleh Abdullah bin Mohamed (Nakula) Publisher : Pustaka Dian Press , Year : 1960
 9. Meninjau ke langit : Peeps at the heavens / oleh Abdullah bin Mohamed (Nakula) Publisher : Pustaka Dian Press , Year : 1958
 10. Pelajaran agama : ilmu fekah / oleh Abdullah Mouhamed (Nakula), Publisher : Pustaka Aman Press.,
 11. Falsafah dan pemikiran orang-orang melayu : hubungan dengan Islam dan kesenian / oleh Abdullah Bin Mohamed (Nakula) Publisher : Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
 12. Bentuk-bentuk bangunan masjid sebagai kunci untuk memahami kebudayaan Melayu / Abdullah b. Mohamed (Nakula) Year : 1900 (ibid)
 13. Konsep ketuhanan dalam konteks hubungannya dengan alam, manusia, masyarakat dan perubahan sejarah / Abdullah bin Mohamed (Nakula) Publisher : Universiti Sains Malaysia,Year : 1981
 14. Pelajaran agama / oleh Abdullah bin Mohamed (Nakula) Publisher : Pustaka Dian Press , Year : 1959
 15. Bentuk-bentuk bangunan masjid : kunci memahami kebudayaan Melayu / oleh Abdullah bin Mohamed (Nakula) Publisher : Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Year : 1978
 16. Keturunan raja-raja Kelantan dan peristiwa-peristiwa bersejarah / Abdullah b. Mohamed (Nakula) Publisher : Perbadanan Muzium Negeri Kelantan,Year : 1981
 17. al-Risalah al- Laduniah = risalah ilmu laduni / oleh Abu Hamid Muhammad al-Ghazzali ; diterjemah, diberikan pendahuluan dan di anotasikan oleh Abdullah bin Mohamed (Nakula) Publisher : Pustaka Aman Press.,Nakula?


Nakula dalam Wayang Kulit
Tidak jelas kenapa Allahyarham Abdullah Mohamed menggunakan nama Nakula sebagai nama pena beliau. Carian maklumat secara online menyatakan bahawa Nakula adalah satu watak dalam persembahan wayang kulit yang mana ianya diambil dari Hikayat Seri Rama yang dihasilkan berdasar kepada epik Mahabharata.

Nakula dalam lukisan India
Nakula adalah watak protagonis (hero) dalam persembahan wayang kulit. Melalui kitab epik Hindu  Mahabharata, Nakula merupakan putera kepada Madri dari Kerajaan Kuru yang wujud pada abad ke-6 sebelum masihi. Ia digambarkan sebagai seorang lelaki tampan, berbudi pekerti dan bertanggungjawab. Pendek kata, ia didewa-dewakan oleh masyarakat Hindu pada waktu itu.

Justeru kerana ketokohan dan keagungan kerajaan India pada masa tersebut, kisah yang berlaku dalam kerajaan itu telah diperkatakan dan diterjemahkan dalam satu bentuk karya yang kita kenali sebagai Wayang Kulit dalam menerangkan kehebatan Kerajaan India pada kurun tersebut. Di India pula kisah-kisah ini dicatatkan dalam Mahabharata.

Ringkasnya, Abdullah mengambil nama Nakula untuk dijadikan nama pena beliau adalah menunjukkan bahawa beliua mengetahui dengan erat akan ketokohan Nakula dan mengaguminya hingga dijadikan nama pena. Kebanyakkan karya beliau diterbitkan dengan menggunakan nama Nakula dan tidak ramai yang kenal siapa beliau yang sebenarnya kecuali mereka yang rapat dengan beliau.Rujukan:
Warisan Kelantan IV
http://id.wikipedia.org/wiki/Nakula
http://fourteenseptember.weebly.com/the-legend.html
http://ms.wikipedia.org/wiki/Nakula
http://pp-sk.blogspot.nl/2013/11/yawadwipa-pelbagai-sumber-rujukan.html
http://sejarahkelantan.wordpress.com/2012/10/09/ustaz-abdullah-bin-mohamed-nakula/
http://webopac.pnm.gov.my/search/query?match_1=PHRASE&field_1=a&term_1=Abdullah+bin+Mohamed+%28Nakula%29&pageNumber=1

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...